Kas ir WHOSEFVA? - LATVIAN

Kas ir WHOSEFVA?

WHOSEFVA, Eiropas Komisijas divgadīga projekta Rights, Equality and Citizenship programmā, mērķis ir pievērsties veselības aprūpes vidē pastāvošajiem šķēršļiem un trūkumiem, kas kavē sniegt efektīvu atbalstu vecāka gadagājuma sievietēm, kas cietušas no vardarbības. WHSOEFVA projektu īsteno sešās partnervalstīs: Austrijā, Igaunijā, Somijā, Grieķijā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē. Projekta koordināciju nodrošina Igaunijas Sieviešu atbalsta un informācijas centrs ar Somijas ekspertes jautājumos par vardarbību pret vecāka gadagājuma cilvēkiem Sirkas Pertu (Sirkka Perttu) vadību un atbalstu.

Kāpēc koncentrēties uz izturēšanos pret vecāka gadagājuma?

Vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem ir globāla problēma, kas ir tieši skar cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, vardarbības ģimenē un iedzīvotāju novecošanās aktuālos jautājumus. Novecošanās feminizācija un tās radītās sekas rada bažas, jo gados vecākas sievietes kā sociāla grupa visbiežāk atrodas neviennozīmīgos un sarežģītos apstākļos. Šī sieviešu grupa ir pakļauta vairākiem riskiem vienlaikus – vecuma diskriminācijas, nepieļaujamas izturēšanās un dzimuma diskriminācijas.1 Līdz ar to dzimumu diskriminācijai sievietes dzīves gaitā ir kumulatīva iedarbība, kas nozīmē to, ka tieši vecāka gadagājuma sievietes ir visvairāk cietušas no vardarbības.2

Ir nepieciešami alternatīvi kanāli, lai identificētu vecāka gadagājuma sievietes vardarbības upures, jo, pat identificējot šīs upures, ne vienmēr viņas var saņemt atbilstošu palīdzību, jo visbiežāk viņas dzīvo sarežģītos apstākļos, ko izraisa, piemēram, ilgtermiņa atkarība, veselības problēmas vai ekonomiskā neaizsargātība. Veselības aprūpes sniedzējiem var būt izšķiroša loma, sniedzot atbalstu, jo viņi piedāvā dažādus kontaktpunktus, kuri var palīdzēt identificēt ģimenes vardarbībā cietušos un sniegt pakalpojumus.

Kāds ir galvenais projekta mērķis?

WHSOEFVA galvenais uzdevums ir palielināt organizāciju, kas strādā ar vardarbības ģimenē problēmām, kapacitāti, lai tās spētu labāk pārstāvēt no vardarbības cietušu vecāka gadagājuma sieviešu intereses un tiesības veselības aprūpē un veselības aprūpes politikā, tādējādi palīdzot panākt atbilstību ES vēlamajiem uzstādījumiem.

Kas ir atbalsta saņēmēji?

  • Veselības aprūpes organizācijas un to darbinieki partnervalstīs
  • Sociālās aprūpes un vardarbību ģimenē strādnieki partnervalstīs
  • Gados sieviešu upuri partnervalstīs
  • Valsts un pašvaldību politikas veidotāji
  • Vietējā media / Vispārīgi publisko
  • Eiropas veselības aprūpes speciālisti, sociālie darbinieki, vardarbība ģimenē darbinieki, plašsaziņas līdzekļi

 


1 Penhale, B. (2003). Older women, domestic violence, and elder abuse: a review of commonalities, differences, and shared approaches. Journal of Elder Abuse & Neglect,15(3-4), p. 163-183.
2 Brownwell, Patricia. (2014). Neglect, abuse and violence against older women: Definitions and research frameworks (Review article). SEEJPH 2014.