Mikä on WHOSEFVA? - FINNISH

Mikä on WHOSEFVA?

WHOSEFVA on Euroopan Komission Rights, Equality and Citizenship-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti, joka pyrkii osoittamaan terveydenhuollon käytännöissä aukkoja tai esteitä, jotta ikääntyviin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan voitaisiin helpommin ja tehokkaammin puuttua. Projekti toteutetaan kuudessa osallistujamaassa: Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa. Hanketta koordinoi virolainen Women’s Support and Infromation Centre yhdessä suomalaisen ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan asintuntijan, Sirkka Pertun kanssa.

Miksi keskitytään vanhusten hyväksikäyttöön?

Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen huolenaihe. Se koskettaa sekä ihmisoikeuskysymystä, sukupuolten välistä tasa-arvoa että ikääntyvää väestöä. Ikääntyneiden naisten riskitekijät ovat kolminkertaiset, sillä he kuuluvat ryhmänä kolmeen eri vähemmistöön; he ovat ikääntyneitä, väkivaltaa kokeneita sekä naisia. Koko elämän kestänyt sukupuolten välinen epätasa-arvo kumuloituu. Ikääntyneiden naisten kokema väkivallan, syrjinnän ja hyväksikäytön määrä on korkea.

On selvää, että uusia tapoja ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen tarvitaan. On kuitenkin yleistä, etteivät vanhemmat naisuhrit saa heille kuuluvaa apua, vaikka väkivalta tunnistettaisiinkin. Usein ikääntyvillä väkivallan uhreilla on useita riskitekijöitä, kuten sairauksia, taloudellisia vaikeuksia ja he ovat riippuvaisia avun tarjoajasta. Terveydenhuollon työntekijät ovat avainasemassa tunnistamaan ja puuttumaan ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Mikä on hankkeen tavoite?

WHOSEFVA-projektin päätavoite on auttaa väkivaltatyötä tekeviä järjestöjä paremmin toimimaan ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta parantamalla terveydenhuollon ja terveydenhuoltojärjestelmän kykyä vastata EU:n asettamiin tavoitteisiin.

Jotka ovat edunsaajia?

  • Terveydenhuollon organisaatiot ja heidän henkilöstönsä kumppanimaissa
  • Sosiaalihuollon ja perheväkivallan työntekijät kumppanuusmaissa
  • Iäkkäät naispuoliset uhrit kumppanimaissa
  • Kansalliset ja paikalliset päätöksentekijät
  • Paikalliset tiedotusvälineet / yleisö
  • Euroopan terveydenhuollon ammattilaiset, sosiaalityöntekijät, perheväkivaltainen henkilöstö, tiedotusvälineet